Nynäs Sotar'n

Din sotare i Nynäshamn

 

Ventilations tjänster 

 

Imkanal - att tänka på

Fram till år 2004 fastställde lagen att det var sotaren som med jämna intervaller skulle rengöra hushållets spisfläkt och imkanal. Sedan regelverket blivit förändrat, så ingår detta uppdrag inte längre i sotarens uppgifter.

Spisfläkten och imkanalen är dock fortfarande en viktig del av ventilationssystemet. Det flott som med tiden samlas i kanalerna är brandfarligt, och om det tar eld kan det få allvarliga konsekvenser.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att spisfläkten och imkanalen blir rengjord och kontrollerad. Du kan dock fortfarande överlåta de uppgifterna till oss. Varför inte avtala om återkommande besök – så behöver du inte fundera på när kanalerna ska rensas. Vi håller kollen på intervallerna – och ser till att det blir rengjort som det ska!

 

RENGÖRING - HUR OFTA?

Generellt kan man säga att det inte bör gå mer än 4-6 år mellan rengöringarna av imkanalen.

Tänk också på att det finns ett besiktningskrav enligt Plan- och bygglagen. Detta gäller vid nyinstallation av spisfläkt/imkanal eller väsentlig ändring, t.ex. ombyggnation av kök och imkanal.

 

Ventilationsrengöring - att tänka på

Vi spenderar större delen av tiden inomhus. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar optimalt. Bristfällig rengöring och kontroll av ventilationskanalerna utgör en stadig försämring av luftväxlingen – något som i sin tur kan utgöra orsak till ohälsa.  

Föroreningar av varierande grad uppstår när vi lagar mat, tvättar, duschar, dammsuger med mera. Dammansamlingar minskar arean i kanalerna och luftkvaliteten försämras radikalt och påverkar inomhusklimatet.  

Med en fungerande ventilation undviker vi de hälsorisker som kan uppstå i form av nedsmutsade partiklar. Med ny, frisk luft sover vi också bättre om natten och prestera bättre om dagen.

En bra ventilation besparar också våra byggnader. Vi kan då undvika fuktskador och andra problem som kan uppstå när luften inte cirkulerar som den ska. Sist men inte minst bidrar en ventilation i balans till jämnare energiförbrukning. På så vis är rena och kanaler och en optimerad ventilationsanläggning också bra för miljön i dess helhet. Dessutom bidrar detta positivt till att hålla elräkningen nere!

 

RENGÖRING - HUR OFTA?

Bor du i ett hus som är byggt före 1970-talet, kan man med viss generalisering säga att fastigheten förmodligen inte har samma behov av ventilationsunderhåll som senare byggda hus. I äldre fastigheter sköter sig ventilationen i mångt och mycket själv genom självdrag och otätheter. Från 1970 och framåt byggdes villorna tätare för att spara energi. Istället har dessa hus, och framför allt byggnader från 1980 och framåt, ofta ett system av fläktar och kanaler som styr luftintag och utsug.  

I takt med tiden täpps kanaler och filter igen – vilket ställer krav på kontinuerligt underhåll. Behovet av hur och när rengöring bör göras, är dock något som skiftar mellan olika ventilationssystem. Frågor som också spelar in är hur systemet är dimensionerat. Generellt kan man säga att det inte bör gå mer än 5 -8 år innan systemet kontrolleras och rengörs. Detta oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten.

Kontakta oss på Nynäs-Sotarn om du har frågor kring rengöring av imkanal och ventilation

 

Nynäshamns Ventilationsteknik AB

Nynäshamns Ventilationsteknik utför:

  • Montage
  • Projektering
  • Problemlösningar

Kontakt: Joakim Nyström

tel:0708782047

E-post: joakim@nynashamnsventilationsteknik.se

 

 

 

 
Ring