Nynäs Sotar'n

Din sotare i Nynäshamn

 Sotning av eldstäder och rökkanaler

Sotningsverksamheten är uppdelad i två avskilda uppdrag, sotning och brandskyddskontroll.

Vid sotning av eldstäder och rökkanaler avlägsnas brandfarliga beläggningar i sådan omfattning att risken för brand minimeras. 

 

Inför sotning:

  • Godkända uppstigningsanordningar ska finnas på plats.
  • Att arbetsutrymme finns runt eldstaden.
  • Skydda ömtåliga golv, mattor och dyligt.
  • Anläggningen ska vara släckt/avsvalnad och gärna tömd på aska.  

 

Här kan du läsa om taxan för sotning i Nynäshamn.

 

 

 

 

 

 

 

 
Ring