Nynäs Sotar'n

Din sotare i Nynäshamn

 Brandskyddskontroll

Sotningsverksamheten är uppdelad i två avskilda uppdrag, sotning och brandskyddskontroll.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras anläggningen för att upptäcka fel och brister som kan leda till brand. Kontrollen sker huvudsakligen okulärt men kan i vissa fall behöva utökas med någon form av provning eller mätning.  

 

Inför brandskyddskontrollen:

  • Godkända uppstigningsanordningar ska finnas på plats
  • Att arbetsutrymme finns runt eldstaden samt på alla våningsplan där skorstenen passerar.
  • Skydda ömtåliga golv, mattor och dyligt.
  • Anläggningen ska vara släckt/avsvalnad och gärna tömd på aska.

 

Här kan du läsa om taxan för brandskyddskontroll i Nynäshamn.

 

 

 

 

 

 

 
Ring