Nynäs Sotar'n

Din sotare i Nynäshamn

  

Vi utför besiktningar enligt "SSR Godkänd Besiktning®"

Följande besiktningar utför vi:

  • Statuskontroll - Om du vill ta reda på konditionen på din skorsten eller eldstad. 
  • Installation - Om du vill ta reda på att din nya skorsten eller eldstad har byggts på rätt sätt.
  • Överlåtelse - Om du ska köpa eller sälja en fastighet och vill ha reda på skorstenens eller eldstadens tekniska status. 
  • Spräng - Besiktning i samband med sprängningsarbeten.  

 

Inför besöket:

  • Takstege, glidskydd, eventuell arbetsplatsform och andra skyddsanordningar vara monterade.
  • Produktbeskrivning och monteringsanvisningar för kamin och skorsten finnas på plats.
  • Utrymmen som byggs igen och där detaljer inte är synliga vid besiktningen ska fotodokumenteras.

 


 

 


 


 

 
Ring